“ ประกาศ
สำคัญโปรดอ่าน ”
 
1. ข้อมูลยื่นสั่งปล่อยวัตถุดิบ ประเภทที่ 1 – 2  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทไม่ต้องรับหนังสืออนุมัติสั่งปล่อย (นร.) ด้วยเป็นระบบไร้เอกสาร (Paperless)
2. ข้อมูลยื่นสั่งปล่อยวัตถุดิบ ประเภทที่ 3 – 5  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทต้องรับหนังสืออนุมัติสั่งปล่อย (นร.) ดังเดิม (มีเอกสาร)
 
หากมีข้อสงสัยติดสอบถามได้ที่เบอร์ 02 9361429 - 40 ต่อ 700 - 706